Lajme
Në Trend

Fitoni para duke përdorë aplikacionin WowApp!

WowApp është aplikacion social si Viber / Whatsapp. Janë të njëjtë, mirëpo dallimi kryesorë është se përmes këtij përfitoni, transmeton Femina.al

Ka 7 mënyra të fitimit:

  • duke luajtur lojëra;
  • duke bërë blerje online;
  • duke folur pasi të kesh shtuar kredit;
  • duke shikuar video të shkurtra apo duke instaluar applikacione të ndryshme (që pastaj mund t’i fshini)
  •  duke parë video kur ta hapësh telefonin,
  • duke parë reklama kur të komunikosh me dikë (në header ose footer të dritares) dhe
  • duke bërë mirë… (kjo është diçka automatike). Asnjë prej këtyre nuk është e domosdoshme. Mund të zgjedhësh cilëndo mënyrë dhe sado!

Pra, për të fituar centët e parë, shkoni te EarningsInstant Earn dhe shikoni një video. Videoja duhet lënë të qarkullojë deri sa të dalë një X diku lart djathtas apo majtas (për ta mbyllur).

Pasj asaj, te i njëjti buton, pra te Instant Earn, keni edhe Peanut Labs, Fyber, NativeX, IronSource, Peanut Labs Surveys dhe Pollfish Survey. (Shënim:  Telefonat iPhone te kjo pulla Instant Earn kanë vetëm Watch video dhe Pollfish Survey.). Te këto pulla klikoni dhe ju dalin aplikacione të ndryshme, qofshin lojëra, anketa etj., e për të fituar të holla nga këto duhet instaluar aplikacionin, MIRËPO duhet lexuar mirë e mirë se çfarë po kërkon ai aplikacion. Pra, mund të jetë vetëm instalim, mund të jetë kalim në një nivel të caktuar etj. Lexojeni mirë këtë pjesë te aplikacioni që do ta instaloni. Pasi t’i merrni centët nga ai aplikacion të cilin më pas mund ta fshini.

Mënyra e nxjerrjes së parave është me kartelë debitore/kreditore, me çek bankar ose me Paypal. Nuk ka minimum të caktuar se sa mund të nxjerrësh, por nxjerrja e parë mund të bëhet 60 ditë pas kyçjes në këtë aplikacion. Tash për tash nuk i japim të dhënat e kartelës. Të dhënat e kartelës i japim kur ta bëjmë tërheqjen e parë të parave.

Mund të ftosh sa të duash njerëz, e çdo njeri që fton hap një krah, e ai krah mund të shkojë deri në 8 gjenerata. Nga gjenerata 1 fiton 20%, nga 2 – 10%, e kështu me radhë deri te e teta…

Fitimi në fillim është me centë, e rritja e fitimit varet nga aktiviteti yt dhe aktiviteti i rrjetit tënd (gjenerata 1, gjenerata 2 e deri te e teta).

Te butoni More…, pastaj Settings, mund të rregulloni a të vijë zë, dridhje e dritë kur të fitoni monedha, kur t’ju shtohet rrjeti etj.

Nëpër grupe në kuadër të Wowappit, mund të klikoni te tri pikat lart në anën e djathtë dhe aty mund të merrni info në lidhje me grupin, anëtarët e tij, mund t’ia ndalni zërin e grupit përmes pullës Mute ? dhe mos u nervozoni nëse shkruhet shumë aty. Kini parasysh se çdo komunikim sjell diçka. E nëse mendoni se pak, pyeteni veten qe sa kohë jeni duke përdorur aplikacionet Viber/Whatsapp apo të tjera dhe sa keni fituar prej tyre? Kjo duhet të jetë pika kthyese.

Për të ftuar njerëz të tjerë në Wowapp, shkoni te pulla Earnings dhe aty do të shihni pullën Invite a friend. (fto një mik). Aty të del mundësia përmes aplikacioneve që dëshiron të ftosh dikë. E zgjedh kontaktin se kujt po dëshiron t’ia dërgosh dhe ia dërgon. E nëse dëshiron ta publikosh linkun në Facebook apo në rrjete të tjera, atëherë e shënon linkun e profilit tënd. Linku i profilit tënd është www.wowapp.com/w/username. Për të filluar me procesin e regjistrimit klikoni linkun vijues www.WowApp.com

Për ta kuptuar se çfarë shkruan pas pjesës …/w/, atëherë klikoni te More… dhe pastaj klikoni mbi fotografinë tuaj, ku gjendet edhe emri dhe mbiemri. Atë e shtypni dhe ju shfaqen edhe të dhënat e tjera personale…

Për të rregulluar profilin në tërësi, hapeni aplikacionin, shkoni te More…, shtypeni Personal page, e pastaj do të lidheni me web-faqen e wowappit – www.wowapp.com, ku duhet t’i jepni të dhënat për kyçje (username & password). Kur të jeni të kyçur, nëse ju del njoftim Validate e-mail, shkoni te e-mail adresa juaj dhe shihni a ju ka ardhur porosi konfirmuese nga Wowapp për të validizuar llogarinë tuaj. Nëse nuk ju ka ardhur, kthehuni te www.wowapp.com dhe shtypeni butonin RESEND E-MAIL, pastaj shkoni te e-mail adresa juaj dhe klikojeni porosinë në të cilën shkruan Activate your account. Pasi të kryeni këtë, kthehuni te www.wowapp.com dhe ngarkoni një fotografi, dhe plotësojini me diçka, çkado qoftë, fushat e zbrazëta Motto, Title dhe Description. Pasi t’i kryeni këto, shkoni deri në fund të faqes dhe te pjesa “Anyone can join your network on WowApp“, le të jetë YES, me të gjelbër, ashtu që të munden njerëz të tjerë të regjistrohen nën ju dhe në atë mënyrë t’ju shumëfishohet fitimi!

Në aplikacionin WowApp ka edhe një element: Go Shop. Kjo do të thotë se nëse blen ti apo ndokush nga rrjeti yt (qoftë nga gjenerata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apo 8) online përmes Wowappit, ty të vijnë centë (si cashback). Përmes Wowappit online mund të bleni në Ali Express, Geek Buying etj. që gjen te www.shop.wowapp.com.

Dhe në fund, në këtë rrjet mund të kyçeni vetëm duke ju ftuar dikush. Andaj ne ju ftojmë të na bashkangjiteni dhe të fitojmë gjithë sëbashku. /Femina.al/

Shtyp butonin e mëposhtëm për tu bërë pjesë e WowApp!

Back to top button